آوا انرژی فراز


شیر دروازه ای گوه ای

نوع محصول : شیرآلات
دسته بندی محصول : شیر دروازه ای
زیر دسته بندی محصول : شیر گوه ای
توضیحات:

گارانتی اصالت و ضمانت تحویل
اشتراک گذاری این محصول با دیگران

شیر گوه ای


پرکاربرد ترین نوع شیر کشویی، شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای می باشد. در شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای دیواره دیسک عمود بر جهت عبور سیال نمی باشد و با ان زاویه می سازد در واقع لبه پایینی شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای به شکل یک گوه می باشد و کاملا صاف نیست. میزان سایش و فرسایش دیسک و سیت در شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای بسیار کم می باشدو مزیت شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای نسبت به مدل موازی اب بندی مناسب در همه ی فشار های سیال است. همانطور که میدانید در مدل شیر کشویی موازی در صورتیکه فشار سیال عبوری پایین باشد اب بندی دچار مشکل میشود اما شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای در فشار پایین هم اب بندی مناسبی انجام میدهد. از طرف دیگر شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای دارای ضعفهایی نیز می باشد که عمده ترین ضعف شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای سیال با ذرات معلق است. زمانیکه سیال با ذرات معلق از شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای عبور کند در هنگام بسته کامل شدن شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای امکان پوشاندن ذرات معلق روی سیت شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای وجو دارد که درصورت رخ دادن این اتفاق در زمان بسته کامل شدن شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای اب بندی بصورت کامل انجام نمیشود. پس از شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای زمانیکه سیال با ذرات معلق وجود دارد استفاده نمیشود
شیر کشویی گوه ای یا گیت ولو گوه ای با توجه به شکل ظاهری دیسک به کار رفته به سه دسته تقسیم میشوند
شیر کشویی گوه ای لبه صلب یا گیت ولو گوه ای لبه صلب
شیر کشویی گوه ای لبه منعطف یا گیت ولو گوه ای لبه منعطف
شیر کشویی گوه ای لبه شکاف دار یا گیت ولو گوه ای لبه شکاف دار
صورت عمومی شیر کشویی گوه ای لبه صلب یا گیت ولو گوه ای لبه صلب در سیستم های طراحی پایپینگ با قطر های کمتر از 2 اینچ و شیر کشویی گوه ای لبه منعطف یا گیت ولو گوه ای لبه منعطف در سایز های بزرگتر از ان و شیر کشویی گوه ای لبه شکاف دار یا گیت ولو گوه ای لبه شکاف دار برای سیستم های بخاری استفاده میشود که در ان نمیتوان از شیرهای کشویی با دیسک موازی استفاده کرد

محصولات مشابه

محصولات مشابه