آوا انرژی فراز

مشخصات شرکت

مشخصات شرکت
خلاصه

۱۴۰۲ دوشنبه ۲۲ خرداد
33
مشخصات شرکت

نام شرکت : آوا انرژی فراز
نوع شرکت :سهامی خاص
آدرس : تهران ؛ بازار آهن شادآباد؛ بهاران یک ؛ نبش بلوک 35 ؛ پلاک 24 ؛ شرکت آوا انرژی فراز
کد پستی : 1374683118
شماره ثبت : 576988
شناسه ملی : 14009992357